ANATOMIA PATOLOGJIKE

Ventana BenchMark Ultra

BenchMark ULTRA me reagent të gatshëm lejon menaxhimin e mostrave IHC/ISH ashtu si ato mbërrijnë.

ANATOMIA PATOLOGJIKE

Ventana BenchMark GX

BenchMark GX IHC/ISH ofron një sistem kompakt të automatizuar për testime në laboratorët e anatomise patologjike/onkologjik që kërkojnë të optimizojnë efikasitetin dhe cilësinë e shërbimeve të tyre.