BenchMark GX

Ngjyruesi automatik

Sistemi VENTANA BenchMark GX ju mundëson që:

Përmirësoni fleksibilitetin e protokollit dhe efikasitetin e testimit
• Automatizimi i analizave IHC, IHC dyfishe/trefishe, ISH dhe FITC
• Përshtat kohën dhe temperaturat individuale të inkubacionit për të gjitha 20 mostrat (slides)
• Përmirëson kohën e kthimit dhe zvogëlon ripërtëritjet me automatizim të plotë dhe arrini rezultate të qëndrueshme.
• Standardizon ngjyrosjen dhe inkubimin në një platformë të vetme
• Siguroni ngjyrosjen uniforme përmes ngrohësve të pavarur të mostrave (slides), mbështjellësve të lëngshëm dhe teknologjive të përzierjes së ajrit.

Ofron diagnostifikim të nivelit të lartë mjekësorë
• Përdorim i reagjentëve më cilësor dhe në një menu të gjerë të analizave dhe reagjentë të gatshëm për përdorim
• Testime nga fusha e onkologjisë të dëshmuara dhe një portofolio inovatore të citologjisë së qafës së mitrës
• Personalizoni kujdesin shëndetësor me zgjidhje diagnostike shoqëruese të vërtetuara klinikisht

Shërbim i përkushtuar ndaj klientit dhe mbështetje teknike
• Ofrojmë mbështetjen teknike profesionale dhe shkencore si dhe trajnimin në nga ekspertët e lëndës kur është e nevojshme.
• Mbani performancën kulmore të funksionimit të laboratorit me mbështetjen në distancë të VENTANA CareGiver