BIOLOGJI MOLEKULARE

Cobas Taqman 48

Analizator i mbyllur i cili nuk kërkon ndërhyrje nga përdoruesi pasi të përfundoje ngarkimin e mostrave.