Cobas 6000

Optimizimi i punës

Laboratorët e sotshem janë të sfiduar me kryerjen ne standarde të larta te shërbimit laboratorik me më pak burime. Ata përballen me presionin e vazhdueshëm për të ulur kostot operative, ndërsa aspirojnë për të rritur biznesin e tyre në fusha të reja. Roche prezanton Cobas® 6000 si product baze për produktet e përdorura për të përfunduar ose per te vazhduar zgjerimin e kërkesave. Ky produkt diagnostikon edhe monitoron aplikimet e nje laboratori profesional. Meqenese cdo pacient kerkon nje kujdesje te individualizuar , ashtu edhe cdo laborator eshte unik. Për te vendosur balancën mes standardeve të larta dhe funksionimit efikas kërkohen zgjidhje sipas porosise dhe Roche nepermjet ketij produkti e garanton kete balance. Me platformen modulare ® Cobas 6000 , Roche ka zhvilluar një platformë të konceptuar per te ofruar zgjidhje të individualizuara në bazë të një arkitekturë të përbashkët te vendit dhe kerkesave.

Ka 5 arsye të mira pse seria Cobas 6000 është prodhuar për të kënaqur kërkesat tuaja

 • Optimizimi i punës
 • Standarte analitike superiore
 • Koncepti i reagentit unik
 • Performanca e sistemit e vërtetuar
 • Implementimi i thjeshtë
 • Procesim inteligjent i sampleve duke rritur eficencën e operacioneve në kohë reale
 • Rruga e sampleve kontrollohet nga një proces inteligjent menaxhimi Intelligent Process Management
 • Dizenjimi I shpërndarjes së sampleve në sistem është bërë në mënyre të tillë që të japë prioritet STAT sa herë që është e nevojshme
 • Platforma modulare e Cobas është projektuar për të reduktuar kompleksitetin e operacioneve laboratorike dhe ofron zgjidhje të pajtueshme edhe për bashkpunim në rrjet.

Nëpërmjet kësaj teknologjie mundësohet një gamë më e gjërë për të matur duke eliminuar përsëritjet e panevojshme (pra Rerunet) , duke kursyer kohë dhe para në të njëtën kohë.

 • Saktësi të lartë dhe ndjeshmëri të shkëlqyer në nivelet e ulta, të cojnë në vendime më të mira klinike dhe përmirësojnë kujdesin ndaj pacientit.
 • Kohë e shkurtër në përgjigje , pa kompromentuar cilësinë analitike.
 • Kapaciteti mbjatës deri në 150 sample të ndara në dy tray nga 75 sample secili.
 • Ngarkon racke me 5 pozicione nëpërmjet një porte të dedikuar STAT nëpërmjet bufferit ose tray-it.
 • Operacione të thjeshta me mbushjen dhe zbrazjen e sampleve.
 • Kimia klinike , ISE (K , Na , Cl) , mbi 100 shqyrtime Imuno Homogjene , HbA1c (matje në gjak komplet).
 • Xhiron mbi 1000 teste në orë .
 • 60 shqyrtime direkte.
 • Ngarkim automatik të reagenteve gjatë operacionit.
 • Ruan integritetin e mostrës nëpërmjet indeksit të serumit, detekton mpiksjen dhe nivelin e liquideve.
 • Miksim ultrasonic.
 • Analizat Imunologjike , markuesit kardiake dhe mbi 80 shqyrtime të anemisë , markues tumoral dhe kockor , hormone dhe sëmundjet infective.
 • Realizon deri në 170 analiza në orë.
 • 25 shqyrtime direkte
 • Dektektimi I nivelit të liquidit dhe mpiksjes.
 • Realizimi brënda 9 min në pozicionin STAT te analizave : NT-proBNP , Troponin T high sensitive , Troponin I , CK-MB , Myoglobin , hCGA dhe PTH
5 Arsye

Ka 5 arsye të mira pse seria Cobas 6000 është prodhuar për të kënaqur kërkesat tuaja

 • Optimizimi i punës
 • Standarte analitike superiore
 • Koncepti i reagentit unik
 • Performanca e sistemit e vërtetuar
 • Implementimi i thjeshtë
Smart Track Rotor
 • Procesim inteligjent i sampleve duke rritur eficencën e operacioneve në kohë reale
 • Rruga e sampleve kontrollohet nga një proces inteligjent menaxhimi Intelligent Process Management
 • Dizenjimi I shpërndarjes së sampleve në sistem është bërë në mënyre të tillë që të japë prioritet STAT sa herë që është e nevojshme
 • Platforma modulare e Cobas është projektuar për të reduktuar kompleksitetin e operacioneve laboratorike dhe ofron zgjidhje të pajtueshme edhe për bashkpunim në rrjet.
Teknologjia ECLA ( Electrochemiluminiscene )

Nëpërmjet kësaj teknologjie mundësohet një gamë më e gjërë për të matur duke eliminuar përsëritjet e panevojshme (pra Rerunet) , duke kursyer kohë dhe para në të njëtën kohë.

 • Saktësi të lartë dhe ndjeshmëri të shkëlqyer në nivelet e ulta, të cojnë në vendime më të mira klinike dhe përmirësojnë kujdesin ndaj pacientit.
 • Kohë e shkurtër në përgjigje , pa kompromentuar cilësinë analitike.
Core Unit
 • Kapaciteti mbjatës deri në 150 sample të ndara në dy tray nga 75 sample secili.
 • Ngarkon racke me 5 pozicione nëpërmjet një porte të dedikuar STAT nëpërmjet bufferit ose tray-it.
 • Operacione të thjeshta me mbushjen dhe zbrazjen e sampleve.
Cobas c 501 module
 • Kimia klinike , ISE (K , Na , Cl) , mbi 100 shqyrtime Imuno Homogjene , HbA1c (matje në gjak komplet).
 • Xhiron mbi 1000 teste në orë .
 • 60 shqyrtime direkte.
 • Ngarkim automatik të reagenteve gjatë operacionit.
 • Ruan integritetin e mostrës nëpërmjet indeksit të serumit, detekton mpiksjen dhe nivelin e liquideve.
 • Miksim ultrasonic.
3 Cobas e 601 module
 • Analizat Imunologjike , markuesit kardiake dhe mbi 80 shqyrtime të anemisë , markues tumoral dhe kockor , hormone dhe sëmundjet infective.
 • Realizon deri në 170 analiza në orë.
 • 25 shqyrtime direkte
 • Dektektimi I nivelit të liquidit dhe mpiksjes.
 • Realizimi brënda 9 min në pozicionin STAT te analizave : NT-proBNP , Troponin T high sensitive , Troponin I , CK-MB , Myoglobin , hCGA dhe PTH