Cobas 8000

Nga familja Roche

Modulari cobas 8000 është antari më i ri i platformës së familjes të modulareve nga Roche. Një konfigurim i serisë së analizatoreve modular cobas 8000 konsiston në lidhjen deri ne 4 module analitike dhe të një njësie qëndrore, një njësi opsionale ISE (cobas ISE module), një modul me kapacitet të larte biokimik (cobas c 701 dhe cobas c 702), një modul për volum të mesëm ( cobas c 502 ) dhe modulit të analizave immunologjike ( cobas e 602 ).

Shumë elemente inovative të dizenjuar, si ndarja inteligjente e mostrave me sistem të shpejtë transportimi dhe linja për kthim, linja të pavarura procesimi për secilin modul janë kontribute të shtuara për ti rritur vlerën në laboratore me kapacitet të lartë.

Specifikime

Shumë elemente inovative të dizenjuar, si ndarja inteligjente e mostrave me sistem të shpejtë transportimi dhe linja për kthim, linja të pavarura procesimi për secilin modul janë kontribute të shtuara për ti rritur vlerën në laboratore me kapacitet të lartë.