Cobas b 221

Besueshmëri

Fleksibilitet

  • Rrit sigurinë e operatorit me aspirim automatik ose injecsion manual të mostrave ju pacientit nA sistem.
  • Fleksibel, konfigurimi i parametrave individual
  • Përdoruesi i caktuar asnjë monitor
  • Nderlidhje më përdor
  • Menyra mikro ju lejon per te matur mostra me volum te vogel
  • Elektroda pa mirëmbajtje që zgjasin 6 – 15 muaj (nga parametrat e zgjedhur) dhe eleminon nevojën për tu mbushur
Komoditet
  • Elektroda pa mirëmbajtje që zgjasin 6 – 15 muaj (nga parametrat e zgjedhur) dhe eleminon nevojën për tu mbushur