Cobas C 111

Analizatori më i mirë

Analizatori me i mire momentalisht ne fushen e analizave bio-kimike per laboratore te vegjel dhe te mesem. Optimal per nje fluks pune prej 30 raste ne dite. Besueshmeria maksimale ne rezultatet e marra, dhe nje konsum minimal reagentesh. Shume i lehte ne perdorim, per shkak te ekranit te tij me prekje dhe nje programi shume te kuptueshem pas nje trajnimi minimal. Shume pak mirembajtje dhe servis i kerkuar. Mundesi menaxhimi i te dhenave me ane te nderfaqes me kompjuter. 27 pozicione per mbi 14 lloje te ndryshme analizash ne bord. Tete pozicione me mundesi vendosjeje te njepasnjeshme me prioritet STAT. Mund te analizoje: serum, plazme, urine dhe gjak komplet.

Numri i pergjigjeve te marra

60-80 teste fotometrike/ore

180 teste ISE/ore

60-100 teste fotometrike dhe ISE te perziera

Tipet e shembujve

Serum

Plazma

Urine

Gjak komplet ( HbA1c )

Futja e testeve

Vendosje e vazhdueshme e tubave primare dhe sekondare ne 8 pozicione te mundshme

Prioritet i shembujve STAT

Koha nga marrja e rezultatit te pare

5-10 minuta per matjet fotometrike

2 minuta per matjet ISE

Njesia e kontrollit

Ekran me ngjyra me prekje LCD ( 1/4 VGA )

Llojet e tubave qe mund te perdoren

Primary tubes (5-10ml; 16×100, 16×75, 13×100,13×75)

Samle cup ( 2.5mL )

Cup on the tube ( cup on 15x75mm tube )

Micro cup ( 1.5mL )

Minimumi i volumit i kerkuar

Primary tubes 500μL

Sample cum 75μL

Micro cup 50μL

Hollimi

1.2 deri ne 100 here

Reagentet

ISE Na+, K+, Cl-

Mundesi nderrimi e diskut te reagenteve

Shishe reagentesh me sistem barkodi 2D, 50-200 teste/shishe

Fotometrik: 27 pozicione reagentesh ne bord per rreth 14 teste

Fotometri

12 gjatesi vale

Llamba halogjene 20w

Matje monokromatike dhe bikromatike

Konsumi i ujit

Afro 2L ne dite

Principet e matjes

Matje e absorbances ( enzymat, substratet, proteinat specifike )

Elektroda ion selektive, matje indirekte ( hollim 1:6 )

Llojet e barkodeve qe mund te perdoren

Code 128

Codebar 2 nga 7

Code 3 nga 9

Hollimi

1.2 deri ne 100 here

Kyvetat e reaksionit

Mundesi perdorimi i micro-cuvettave

6 elemente me nga 10 kyveta secili, vetem nje perdorimesh

Permasat fizike ne mm (me ISE)

pesha : 32.3 kg (35kg)

gjeresia : 590 (720)

gjatesia : 550 (550)

lartesia : 480 (480)

Bateria : Vetem Sonnenschein SL360

Kerkesat elektrike

Tensioni i kerkuar : 100-125V dhe 200-240V AC (-15% , +10%)

Frekuenca e kerkuar : 50Hz (+/- 5%) dhe 60Hz (+/-5%)

Fuqia e konsumuar : 250VA (320VA me ISE)

Siguresa Kryesore : T6.3A 250V

Siguresa Dytesore : (4x) T3.15A 250V

Nuk mund te nderrohet nga perdoruesit

Kategoria e instalimit II (IEC 61010-1)

Lista e Analizave
Specifikime të Sistemit

Numri i pergjigjeve te marra

60-80 teste fotometrike/ore

180 teste ISE/ore

60-100 teste fotometrike dhe ISE te perziera

Tipet e shembujve

Serum

Plazma

Urine

Gjak komplet ( HbA1c )

Futja e testeve

Vendosje e vazhdueshme e tubave primare dhe sekondare ne 8 pozicione te mundshme

Prioritet i shembujve STAT

Koha nga marrja e rezultatit te pare

5-10 minuta per matjet fotometrike

2 minuta per matjet ISE

Njesia e kontrollit

Ekran me ngjyra me prekje LCD ( 1/4 VGA )

Llojet e tubave qe mund te perdoren

Primary tubes (5-10ml; 16×100, 16×75, 13×100,13×75)

Samle cup ( 2.5mL )

Cup on the tube ( cup on 15x75mm tube )

Micro cup ( 1.5mL )

Minimumi i volumit i kerkuar

Primary tubes 500μL

Sample cum 75μL

Micro cup 50μL

Hollimi

1.2 deri ne 100 here

Reagentet

ISE Na+, K+, Cl-

Mundesi nderrimi e diskut te reagenteve

Shishe reagentesh me sistem barkodi 2D, 50-200 teste/shishe

Fotometrik: 27 pozicione reagentesh ne bord per rreth 14 teste

Fotometri

12 gjatesi vale

Llamba halogjene 20w

Matje monokromatike dhe bikromatike

Konsumi i ujit

Afro 2L ne dite

Principet e matjes

Matje e absorbances ( enzymat, substratet, proteinat specifike )

Elektroda ion selektive, matje indirekte ( hollim 1:6 )

Llojet e barkodeve qe mund te perdoren

Code 128

Codebar 2 nga 7

Code 3 nga 9

Hollimi

1.2 deri ne 100 here

Kyvetat e reaksionit

Mundesi perdorimi i micro-cuvettave

6 elemente me nga 10 kyveta secili, vetem nje perdorimesh

Permasat fizike ne mm (me ISE)

pesha : 32.3 kg (35kg)

gjeresia : 590 (720)

gjatesia : 550 (550)

lartesia : 480 (480)

Bateria : Vetem Sonnenschein SL360

Kerkesat elektrike

Tensioni i kerkuar : 100-125V dhe 200-240V AC (-15% , +10%)

Frekuenca e kerkuar : 50Hz (+/- 5%) dhe 60Hz (+/-5%)

Fuqia e konsumuar : 250VA (320VA me ISE)

Siguresa Kryesore : T6.3A 250V

Siguresa Dytesore : (4x) T3.15A 250V

Nuk mund te nderrohet nga perdoruesit

Kategoria e instalimit II (IEC 61010-1)