Cobas c 311

Gjenerata e pestë

Roche Diagnostics prezanton serinë Cobas si avancimin për produktet që përdoren për të kopmletuar ose zgjeruar aplikimet ekzaminuese, diagnostifikuese ose monitoruese të laboratorit professional.

  • Hapësirë punimi serumesh me kimi klinike dhe imunokimike.
  • Menaxhim të dhënash dhe zgjidhje preanalitike.
  • Produkte për analiza koagulimi dhe urine.
  • Instrumenta për testim të shpejtë kardiovaskular dhe të gjakut.
  • Aplikime me bazë reaksionin zinxhir të polimerazës për virologji dhe testim të shëndetit të grave.
Seria Cobas përfshin
  • Hapësirë punimi serumesh me kimi klinike dhe imunokimike.
  • Menaxhim të dhënash dhe zgjidhje preanalitike.
  • Produkte për analiza koagulimi dhe urine.
  • Instrumenta për testim të shpejtë kardiovaskular dhe të gjakut.
  • Aplikime me bazë reaksionin zinxhir të polimerazës për virologji dhe testim të shëndetit të grave.