Cobas C 513

Performancë e lartë

Vendosja e një precedenti të ri në efikasitetin e laboratorit HbA1c Analizator me performancë të lartë i dedikuar plotësisht HbA1c për të plotësuar nevojat e efikasitetit, xhiros dhe saktësisë për testimin laboratik te HbA1c. Fluksi i punës i automatizuar dhe shumë efikas duke dhënë deri ne 400 rezultate të pacienteve në orë. Dyfishon volumin e punës së INTEGRA 800 me të njëjtat madhësi aparature, minimizon ndërhyrjen e përdoruesit nga rregjistrimi deri në marrjen e rezultatit. Marrje e mostrës me tuba të mbyllur duke garantuar sigurinë e përdoruesve.