Cobas e 411

Analizatori më i mirë

I lehtë në përdorim

Tastierë e përshtatur dhe e lehtë për tu mësuar me trajnimin me program dhe punimin e thjeshtë, gjithashtu për të mbajtur në minimum përfshirjen e operatorit.

Program unik nga përfshirja e konceptit

Barcode është i bazuar në të dhënat e hyrjes qe kryhen automatikisht nga ngarkimi në sistem i reagenteve, kontrollet dhe kalibratorët. Një procedurë e shpejtë, e fuqishme dhe e sigurtë.

Thjeshtësia e STAT për mostrat urgjente

Sistemi i diskut te Cobas e 411 disk përmban dy pozicione të gatshme për mostrat e STAT, duke dhënë rezultate të shpejta në përgjigje të kërkesave të personelit.

Teknologji Inovative

Teknologjia e Electrochemiluminescene (ECL) ofron performancë superiore analitike. Rritja e ndjeshmërisë do të thotë se identifikon nivelin më të ulet të antigjenit, si dhe ndryshimet delikate në nivel, mund të zbulohen.

Analizatori më i mirë për testet imunologjike. Cobas e 411 ofron STAT dhe TAT, me një kapacitet në bord me 18 teste dhe me kapacitet deri në 88 teste në orë. Opsionet e mbajtjes së monstrës përfshijnë diskun ose pesë pozicione me rack Roche/ Hitachi. Për analiza imunologjike serum ose plazëm.

Specifikime

Analizatori më i mirë për testet imunologjike. Cobas e 411 ofron STAT dhe TAT, me një kapacitet në bord me 18 teste dhe me kapacitet deri në 88 teste në orë. Opsionet e mbajtjes së monstrës përfshijnë diskun ose pesë pozicione me rack Roche/ Hitachi. Për analiza imunologjike serum ose plazëm.