Cobas h 232

Analizatori më i mirë

Shpejtësia

 • Rezultate të gatshme në 8-12 minuta
 • I shpejtë, në mbështetje të vendimit për trajtimin, referimin, apo rehabilitimin e pacienteve kardiovaskulare

Transporti

 • Pajisje e lëvizshme është e përshtatshme për përdorim në vendosjen emergjencës dhe kujdes intensiv

Lehtësi në përdorim

 • Ngarkimi i stripit, futja e mostrës, lexim rezultati
 • Ekran me prekje me intuite
 • I lehtë për tu pastruar

Serioziteti

 • Kontroll në brëndësi
 • Kontroll cilësie QC përmes mundësimit të ampulave EQA
 • Rezultate të krahasueshme me metoda laboratori të Roche
 • Sigurimi i cilësisë nëpërmjet identifikimit të pacientit dhe QC operatori

Lidhja

 • Rezultatet transmetohen nëpërmjet IR në printer apo njësi bazë
 • Kombinimi me Cobas IT 1000 për zgjidhje të menaxhimit të të dhënave, redukton përpjekje për dokumentacionin dhe përmbushjen e kërkesave të sigurimit të cilësisë.
Specifikime

Shpejtësia

 • Rezultate të gatshme në 8-12 minuta
 • I shpejtë, në mbështetje të vendimit për trajtimin, referimin, apo rehabilitimin e pacienteve kardiovaskulare

Transporti

 • Pajisje e lëvizshme është e përshtatshme për përdorim në vendosjen emergjencës dhe kujdes intensiv

Lehtësi në përdorim

 • Ngarkimi i stripit, futja e mostrës, lexim rezultati
 • Ekran me prekje me intuite
 • I lehtë për tu pastruar

Serioziteti

 • Kontroll në brëndësi
 • Kontroll cilësie QC përmes mundësimit të ampulave EQA
 • Rezultate të krahasueshme me metoda laboratori të Roche
 • Sigurimi i cilësisë nëpërmjet identifikimit të pacientit dhe QC operatori

Lidhja

 • Rezultatet transmetohen nëpërmjet IR në printer apo njësi bazë
 • Kombinimi me Cobas IT 1000 për zgjidhje të menaxhimit të të dhënave, redukton përpjekje për dokumentacionin dhe përmbushjen e kërkesave të sigurimit të cilësisë.