Cobas Integra 400 Plus

Konsolidim i testeve

Aparati është i projektuar për konsolidimin e testeve dhe rritjen e eficencës, në të njëjtën kohë kjo shoqërohet me nje ulje të kostos laboratorike. Sistemi Cobas Integra me një meny të gjërë dhe lancime të reja të kasetave kombinohen me katër teknologji të ndryshme të sofistikuara dhe shumë të lehta në përdorim nëpërmjet soft-eve. Cobas Integra 400 Plus është zgjedhja e duhur për laboratorët e mesëm dhe të mëdhenj. Analizatori më i përshtatshëm për analizimin e testeve kimike.

 • Akses i vazhdueshëm mostrash deri në 90 shembuj njëkohësisht
 • Kasetat e Cobas Integra janë të përgatitura paraprakisht
 • Cdo kasetë mban të gjithë nevojat e reagentëve deri ne 800 ekzaminime, duke rritur kapacitetin në bord, zvogëluar mundësitë e gabimeve dhe duke kursyer kohën e stafit.
 • Kasetat kompakte kanë një jetëgjatësi të lartë deri në një vit, ruajte frigoriferike.
 • Me një fluks të konsolidueshem pune me mbi 140 aplikime të njëkohësishme.
 • Më shumë se 140 aplikime për të gjitha llojet e analizave të ndryshme maten me anë të 4 metodave teknologjike: absorbance fotometrike, turbidimetry, fluoreshence dhe fotometria jono-selektive.
Avantazhet e Cobas Integra 400 Plus
 • Akses i vazhdueshëm mostrash deri në 90 shembuj njëkohësisht
 • Kasetat e Cobas Integra janë të përgatitura paraprakisht
 • Cdo kasetë mban të gjithë nevojat e reagentëve deri ne 800 ekzaminime, duke rritur kapacitetin në bord, zvogëluar mundësitë e gabimeve dhe duke kursyer kohën e stafit.
 • Kasetat kompakte kanë një jetëgjatësi të lartë deri në një vit, ruajte frigoriferike.
 • Me një fluks të konsolidueshem pune me mbi 140 aplikime të njëkohësishme.
 • Më shumë se 140 aplikime për të gjitha llojet e analizave të ndryshme maten me anë të 4 metodave teknologjike: absorbance fotometrike, turbidimetry, fluoreshence dhe fotometria jono-selektive.