Cobas Taqman 48

Analizator i mbyllur

Roche njofton lindjen e një platforme me performancë të lartë në kohë reale, e cila në fund të fundit e bën testimin e PCR praktik për përdorim të përditshëm të laboratorit.

Shpejt – Real-time PCR lejon zbulim të shpejtë të RNA/DNA

I thjeshtë – Analizatori i mbyllur nuk kërkon ndërhyrje nga përdoruesi pasi të përfundojë ngarkimi i mostrave.

Fleksibel – Mjetet e përdorura ju sigurojnë fleksibilitet të lartë aplikimi

Juaji – Ky analizator kompakt integrohet lehtësisht në laboratorin tuaj

Sot dhe Nesër – Tani gati për tu përdorur me përgatitjen manuale të mostrës; i projektuar për integrimin e ardhshëm me instrumentet e automatizuar të përgatitjes së mostrës.