Cobas u 411

Konsolidimi i analizes tuaj

Punimi nuk paralelizon Analizatorin Cobas 411 dhe terminalin e sedimenteve, nëse është rezultat i një pune të konsoliduar, të dhenat për strip të analizave dhe mikroskopi. Lehtesia e dokumentacionit dhe për të përmiresuar pasqyrën e denave pacientit me një printim të vetëm për strip dhe mikroskopik informacion. Lehtëson ngarkesen e punes. Eleminimi i punës manuale identifikimin i mostrës nëpër lexuesit barcode ose shkarkimi nga hosti, transferimi elektronik i listave të punës dhe sedimentit te rezultatet QC tA prenteduara.