HEMATOLOGJI

Sysmex XP - 300

XP-300 është një analizator i automatizuar i hematologjisë, lehtësisht i përshtatshëm në cdo laborator.

HEMATOLOGJI

Sysmex XN -350

XN - 350 është një antar i XN - L Series. Ofron fleksibilitet të plotë të profileve në testimin e hematologjisë.

HEMATOLOGJI

Sysmex Seria XN

XN-Series janë sisteme të automatizuara hematologjike të cilat ofrojnë riorganizimin kompakt të automatizimit.

HEMATOLOGJI

Sysmex XS - 1000i

I thjeshtë në përdorim me menaxhim të reagenteve me barkod, menu software intuitive dhe celes ndihmë në bord për riparim.