IMUNOLOGJI

Cobas e 411

Platforma e gjeneratës së 2të e teknologjisë ECL dhe analizatori më i mirë për testet imunologjike.

IMUNOLOGJI

Cobas 6000

Ky produkt diagnostikon dhe monitoron aplikimet e një laboratori profesional.

IMUNOLOGJI

Cobas 8000

Modulari cobas 8000 është antari më i ri i platformës së familjes të modularëve nga Roche.