KOAGULIM

Cobas t 411

Auto-analizatori i koagulimit Cobas t 411 regjistron dhe menaxhon në mënyrë automatike reagentët.