null

Biokimi

Aparatura me saktësi të lartë për laboratorë të vegjël, mesëm, të mëdhenj dhe rrjete laboratorësh.

null

Imunologji

Saktësia e kësaj metode Electrochemiluminescene ( ECL ) në të gjithë aparatet e serisë cobas e.

null

Hematologji

Aparatura të cilat ofrojnë cilësi të lartë analitike, të fokusuara në besueshmëri.

null

Biologji Molekulare

Platformë me performancë të lartë në kohë reale, e cila merret me testimin e PCR praktik.

null

Anatomia patologjike

Ofrojmë aparatura të cilat përgjigjen shpejt ndaj kërkesave të testimit të papritur.

null

Koagulim

Ofrojmë aparatura të ndryshme si Cobas t 411 që bëjnë të mundur menaxhimin e reagentëve.

null

Urologji

Aparatura të cilat bëjnë të mundur konsolidimin e analizave dhe lehtësimin e ngarkesës së punës.

null

Teste Urgjente

Aparatura për ekzaminime të rasteve urgjente në kohë rekord për rezultate sa më të shpejta.