Sysmex Seria XN

Tërësisht automatike

Sysmex Seria XN është një zgjidhje qe u jep të gjithë laboratorëve ekzaktesisht të njëjtën menu testesh, përfshirë gjithë parametrat e avancuar te Sysmex, pavarësisht numrit të testeve dhe vendndodhjes së laboratorit. XN-Series ndryshon mënyrën e organizimit të hematologjisë në laboratorin klinik modern.

 • Dizenjuar për performance të lartë
 • Mundësi klinike të avancuara
 • Standartizim
 • Eficencë optimale e fluksit të punës, stafit dhe vendit
 • Akses në teknologjinë më të avancuar, me indikacione të detajuara
 • Produktivitet dhe eficence e përmirësuar që ndihmon në vlerësimin automatik

Moduli XN-10TM është bërthama analitike e cdo konfigurimi të serisë XN. Nje modul analitik së bashku me sampler kompleton konfigurimin XN-1000.

XN-2000 është një kombinim unik kryesor-backup i cili zëvëndëson zgjedhjet e mëparshme klasike për instrument kyesor dhe rezerve.

Konfigurimi XN-3000 krijon mundësinë për analizimin automatik të slideve/ngjyrosës bazuar në rregullat e përcaktuara nga vet laboratori.

Konfigurimet e tij të ndryshme ofrojnë :
 • Dizenjuar për performance të lartë
 • Mundësi klinike të avancuara
 • Standartizim
 • Eficencë optimale e fluksit të punës, stafit dhe vendit
 • Akses në teknologjinë më të avancuar, me indikacione të detajuara
 • Produktivitet dhe eficence e përmirësuar që ndihmon në vlerësimin automatik
Modelet

Moduli XN-10TM është bërthama analitike e cdo konfigurimi të serisë XN. Nje modul analitik së bashku me sampler kompleton konfigurimin XN-1000.

XN-2000 është një kombinim unik kryesor-backup i cili zëvëndëson zgjedhjet e mëparshme klasike për instrument kyesor dhe rezerve.

Konfigurimi XN-3000 krijon mundësinë për analizimin automatik të slideve/ngjyrosës bazuar në rregullat e përcaktuara nga vet laboratori.