Sysmex XP-300

Cilësi e lartë analitike

XP-300 ofron cilësi të lartë në punën analitike, i fokusuar në besueshmëri dhe në përmirësimin e riprodhueshmërisë për testet themelore hematologjisë rutine. Konsistenca, konfidencialiteti dhe besimi në rezultatet janë vecanërisht të rëndësishme për klinicistet për të marrë vendimin e duhur për optimizimin e kujdesit dhe sigurinë e pacientit. XP-300 numëron neutrofilet si një grup i vecantë në bazë të përbërjes kimike të reagenteve. Numërimi i neutrofileve në vlera absolute është e vlefshme në faza të kushteve akute inflamatore dhe infektive; duke shërbyer si një shënues i hershëm i sëmundjes, kështu një numërim i vecantë i neutrofileve ka dobi superiore klinike se ajo numërimit të monociteve.

Mundësi lidhje shtesë LAN me lidhje portash për një opsion online SNCS IQAS. Menaxhimi i avancuar i reagentëve përmes një barcodi unik dhe shërbimi i lehtë i instrumentit do të zvogëlojë përpjekjet e nevojshme në fazat e para-analitike dhe post-analitike.

Specifikime

Mundësi lidhje shtesë LAN me lidhje portash për një opsion online SNCS IQAS. Menaxhimi i avancuar i reagentëve përmes një barcodi unik dhe shërbimi i lehtë i instrumentit do të zvogëlojë përpjekjet e nevojshme në fazat e para-analitike dhe post-analitike.