TESTE URGJENTE

AVL 9180

Rezultatet mund të merren nga vetë 95µl të sasisë së gjakut, serum, plazëm, acetate ose dializate bikarbonat.

TESTE URGJENTE

Cobas b 221

Sistemi Cobas b 221 POC ofron besueshmëri përmes performancës në analizimin e gazeve në gjak.

TESTE URGJENTE

Cobas h 232

I dizenjuar për vendime kardiake, implementimi i sistemit të ri Cobas h 232 siguron rezultate të shpejta në 8-12 minuta.