Urisys 1100

I sigurtë në rezultate

Teknologjia e stripit Combur-Teste

  • Eshtë i sigurt me rezultatet
  • Garanton mbrojtjen e qëndrueshme edhe nga zona të ndjeshme janë të mbrojtura kundër kontaktit, ndotjes ose kontaminimit nga aplikimin i rrjetes së najlonit.
  • Nuk ka dyshime
  • Përfitimi nga nje zhvillim uniform i ngjyrave të testit për shkak të përdorimit të një rrjete poroze najloni.
  • Besoni nga ajo që shikoni
  • Krijo bindje për diagnozen. Identifiko ndryshimet më të vogla patho-logjike në urinë, si rezultat i ndjeshmërisë së lartë dhe ndryshimet e qarta të ngjyrave në zonën e testit.