UROLOGJI

Cobas u 411

Standartizon raportin e rezultateve mikroskopike me zgjedhjen e rezultatit të paracaktuar me terminalin e sedimenteve.

UROLOGJI

Urisys 1100

Stripi Combur-test parandalon rezultatet e rreme të leukociteve përmes përmirësimit të stabilitetit të reagentit.

UROLOGJI

Cobas 6500

Analizatori Cobas 6500 realizon ekzaminim plotësisht automatik të testit të urinës në një platformë modulare.