Ventana BenchMark Ultra

Reagent të gatshëm

Përmirëson kohëzgjatjen dhe efikasitetin

Përmirëson kohëzgjatjen dhe efikasitetin përmes procesit Lean Six Sigma me një rrjedhe të vetme.

Procedoni menjëherë me mostrat urgjente të vonuara

Përgjigjuni shpejtë kërkesave të testimit të papritur, pa ndikuar në raste të tjera në proces.

Ofroni stains të qëndrueshem me cilësi të lartë

Optimizoni antitrupat dhe testoni performancën me fleksibilitet të zgjeruar të protokollit.

Elminoni ngushticat

Shtoni mostrat gjatë gjithë ditës për të eleminuar nevojat për grumbullimin e slide-eve.