Ventana BenchMark Ultra

Reagent të gatshëm

Përmirëson kohëzgjatjen dhe efikasitetin
Përmirëson kohëzgjatjen dhe efikasitetin përmes procesit Lean Six Sigma me një rrjedhe të vetme.

Procedoni menjëherë me mostrat urgjente të vonuara
Përgjigjuni shpejtë kërkesave të testimit të papritur, pa ndikuar në raste të tjera në proces.

Ofroni stains të qëndrueshem me cilësi të lartë
Optimizoni antitrupat dhe testoni performancën me fleksibilitet të zgjeruar të protokollit.

Elminoni ngushticat
Shtoni mostrat gjatë gjithë ditës për të eleminuar nevojat për grumbullimin e slide-eve.