Title Image

MEK-1301/1302

Analizator i automatizuar hematologjik me teknologjinë DynaHelix Flow. Përafron në mënyrë të përsosur qelizat e kuqe të gjakut dhe trombocitet për saktësi numërimi të lartë duke përdorur një rrjedhje të avancuar të mbështjellësit hidrodinamik përpara se të kalojë nëpër hapje. Përveç kësaj, DynaHelix Flow parandalon plotësisht rrezikun e rihyrjes së qelizave të numëruara të gjakut në hapje, duke përdorur rrjedhën unike DynaHelix Flow. Kjo teknologji e avancuar e sapo zhvilluar DynaHelix Flow përmirëson shumë saktësinë dhe precizitetin numërimit. Smart ColoRerun Assist ndihmon për të kuptuar vizualisht arsyen e rimatjes, duke shfaqur mesazhe të koduara me ngjyra. Ky funksion unik i orientuar nga përdoruesi përmirëson shumë efikasitetin e rrjedhës së punës dhe maksimizon produktivitetin për raporte më të shpejta të testeve dhe vendimmarrje klinike.

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

VECORITË
• Modaliteti i hapur (MEK-1301)
• Modaliteti i hapur dhe i mbyllur (MEK-1302)
• I aftë për përdorimin e programit QC sipas rregullave Westgard
• Sistemi Smart ColoRerun Assist që jep njoftime vizuele
• Teknologjia DynaHelix Flow për precizitet dhe saktësi
• Sistemi i menaxhimit të reagjentit Celltac α ndihmon në menaxhimin më të lehtë të shisheve të reagjentit me anë të barkodit unik që e ka secili reagjent. Nëpërmjet këtij sistemi dhe përdorimit të reagjentëve origjinalë të Nihon Kohden, cilësia e testimit mbahet gjithmonë në një nivel të lartë

Një zgjedhje mes dy modeleve të ndryshme, në varësi të nevojave tuaja

Celltac α ka 2 modele të ndryshme si MEK-1301 dhe MEK-1302. MEK-1301 ka modalitetin e hapur dhe MEK-1302 ka modalitetin e hapur dhe të mbyllur.
MEK-1302 ka një njësi të integruar për shpimin e kapakut si modalitet i mbyllur. Është e rëndësishme të mbrohen profesionistët e kujdesit shëndetësor nga infeksioni dhe të ofrohet siguria gjatë operimit.

Parametrat e raportueshëm (20)

WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR#,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-
CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR

Parametrat hulumtues: (4) P-LCC , Mentzer Index, RDWI, NLR (*)

Përformanca: Përafërsisht 60 mostra/h (modaliteti i hapur)

Vëllimi i mostrës: (modaliteti normal) CBC + WBC 3-diferencial: 20 μL

Dimensionet / pesha: 230 W x 428 H x 450 D mm, 20 kg

 

(*) Raporti i neutrofileve me limfocitet

sqSQ