Title Image

XP 300

Me funksionimin e tij të thjeshtuar, XP-300 është një analizator hematologjik ideal për një laborator klinik ose testime hulumtuese. Ai siguron një CBC me 17 parametra të raportueshëm dhe WBC 3-diferencial, i cili përfshin një numërim absolut të neutrofileve (ANC). Rezultatet përfshijnë histogramet për WBC, RBC dhe PLT. Sistemi siguron një nivel të lartë saktësie përmes përdorimit të diskriminuesve automatikë. I ndërtuar mbi teknologjinë e besueshme të Sysmex, ai përmban një meny të thjeshtë startimi dhe zgjedhje me një buton të vetëm për marrjen e mostrave dhe mirëmbajtjen e përditshme me një dizajn kompakt, që kursen hapësirë.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

Specifikimet teknike

 

  • Parametrat Modaliteti i gjakut të plotë: 8 parametra me WBC 3-diferenciale; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT
  • Përformanca: 60 mostra në orë
  • Vëllimi i mostrës: 50 μL (whole blood mode) approx. 20 μL (pre-diluted mode)

 

sqSQ