Title Image

U 120 Ultra

 • Ekran i madh, me prekje dhe me ngjyra
 • Navigim intuitiv i menusë
 • Në dispozicion mënyra të shumta testimi
 • Ngjyra dhe qartësia e urinës mund të kapet manualisht ose të zbulohet automatikisht
 • Rendi i parametrave të shiritit mund të ndryshohet në ekran dhe në printim
 • Lexon shirita deri në 14 parametra, duke përfshirë
 • Mikroalbuminat, Kreatininën, Acidin Askorbik dhe Kalciumin
 • Aftësia për të vendosur vlera anormale specifike laboratorike
 • Lista e punës për testimin e grupeve

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Kategoritë : , Tag:
 • Specifikimet

Lloji i analizatorit - gjysmë automatik

Metodologjia – Fotometria e reflektimit

Kapaciteti i testimit veç e veç: 55 teste/orë; Kapaciteti i testimit vazhdueshëm: 120 teste/orë

Memorja - 2000 rezultatet e fundit

Koha e inkubimit të stripit 1 minutë

Stripet në dispozicion: 1 – 14 parametra

Stripet e analizës së urinës Insight janë një mjet i shkëlqyeshëm për të marrë njohuri mbi shëndetin e përgjithshëm të pacientit dhe funksionet e tyre metabolike, të mëlçisë dhe veshkave. Është një mjet kontrolli me shumë kosto efektive. Stripet e analizës së urinës Insight janë shumë të besueshëm dhe kanë performancë të krahasueshme me liderët e tregut.

Lehtësia e përdorimit

 • E përputhshme për leximin vizual dhe në analizator
 • Në dispozicion mbi 35 kombinime të ndryshme
 • 24 muaj afat të përdorimit për kuti të pahapura
 • 3 muaj afat të përdorimit pasi të hapet kutia

Parametrat

 • Leukocitet
 • Nitritet
 • Urobilinogjeni
 • Proteinat
 • pH
 • Gjak
 • Pesha specifike
 • Ketonet
 • Bilirubina
 • Glukoza
 • Acidi Askorbik
sqSQ