Title Image

Promotori RTQ 960 (Acon)

Instrumenti PCR 960 i lehtë për t'u përdorur, i prodhuar nga Acon Laboratories.

Sistemi PCR 960 ju mundëson të kryeni në kohë reale amplifikimin me PCR, PCR transkriptim reverz, detektimin fluoreshent dhe analizën e të dhënave. Pas monitorimit të fluoreshencës gjatë amplifikimit të acidit nukleik, rezultatet mund të analizohen.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Aplikimi

· GJENOTIPIMIZIMI SNP

· KUANTIFIKIMI ABSOLUT

· EKPRESIONI I GJENEVE

· KUANTIFIKIMI RELATIV

· METILIMI

· SHKRIRJA ME REZOLUCION TE LARTË (HRM)

· ZBULIMI I MUTACIONEVE

 

 

VECORITË

· RANGU DINAMIK: 1~1010 KOPJE/ML

· PËRFORMON ANALIZA ME DERI NË 4 TARGETE

·       ME BAZË PELTIER, 96-wellplate

Saktësia

· ZBULIMI I 1 KOPJE TË MOSTRËS NË NJË REAKSION 50 ML

· NUK KA NEVOJË PËR NGJYRË REFERENCE ROX

· NUK KA KOMUNIKIM WELL TO WELL, PËR SHKAK TË DIZAJNIMIT TË SISTEMIT SPECIAL OPTIK

· I LEHTË PËR PËRDORIM

· SOFTUER I LEHTË PËR PËRDORIM

· EKRAN I MADH ME NGJYRË

· I LEHTË PËR TU MIRËMBAJUR

 

sqSQ