Title Image

Celltac Es MEK-7300

Modeli 7300K është një analizator hematologjik 5-diferencial që lejon përdoruesin të zgjedhë nga pesë mënyra të ndryshme hollimi: normale, para hollimit, WBC i lartë, WBC i ulët dhe kapilar. Ai shfaq instruksionet udhëzuese se si të përdoret pajisja drejtpërdrejt në ekran me menytë vetë-shpjeguese për të udhëhequr përdoruesin për një operim pa stres.

Mostrimi i thjeshtë dhe softuer i lehtë për përdorim

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

 

Udhëzimet në ekran - jashtëzakonisht i thjeshtë

Nihon Kohden Celltac Es shfaq instruksionet udhëzuese drejtpërdrejt në ekran se si të përdorni pajisjen. Menytë vetë-shpjeguese e udhëheqin përdoruesin për një operim pa stres.

 

Disa mënyra hollimi duke përfshirë mënyrën kapilare

Përdoruesi mund të zgjedhë nga pesë mënyra të ndryshme hollimi: normale, para hollimit, WBC i lartë, WBC i ulët dhe kapilar. Në mënyrën kapilare nevojiten vetëm 10 μL gjak. Çdo Celltac Es ofron dy mënyra të integruara të mostrimit: të hapur dhe të mbyllur. Modaliteti i tubit të mbyllur garanton siguri për përdoruesin dhe shmang kontaktin me gjak.

 

sqSQ