Title Image

Celltac Alpha MEK-6510

Modeli i 40-vjetorit të Nihon Kohden. Analizator automatik me 19 parametra dhe WBC 3-diferencial.

  • Kompakt dhe i vogël
  • 19 parametra të njëkohshëm për vendimmarrje klinike
  • Vëllimi i mostrës për testim vetëm 30 μL.
  • Parandalimi i infeksionit përmes kapakut të mbyllur të tubit të mostrës
  • Shpëlarje dhe pastrim automatik
  • Kapacitet më i madh për të dhëna (në formatin CSV) me kartë SD për ruajtje të tyre.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Kategoritë : , Tag:

MEK-6500: Janë të disponueshme të dy modalitetet, modaliteti i mbyllur dhe modaliteti i hapur
MEK-6510: Vetëm modaliteti i hapur është i disponueshëm

Parametrat  WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW

Reagjentët:  1 reagjent hemolizues (pa cianide), 1 hollues, 2 detergjentë

Vëllimi i mostrës:  30μL për modalitetin normal të matjes 10 ose 20 μL për modalitetin para hollimit

Përformanca:  Përafërsisht 60 mostra/orë (modaliteti i hapur)

Opcionet:   Printer termik
Lexues barkodi dore

sqSQ