Title Image

COBAS E 411

Cobas e 411 është një analizator plotësisht i automatizuar që përdor një teknologji të patentuar të ElectroChemiLuminescence (ECL) për analizat imunologjike. Ai është dizajnuar si për përcaktime sasiore ashtu edhe cilësore të analizave in vitro për një gamë të gjerë aplikimesh (përfshirë aneminë; kockat; markerët kardiak dhe tumoralë; kujdesi kritik; fertiliteti/hormonet; kujdesi maternal si dhe sëmundjet infektive). Analizatori është në dispozicion me dy sisteme: sistemi me disk dhe me rafte (rack).

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Kategoritë : , Tag:

PËRFORMANCË E KLASËS SË PARË

 

 • Sensitivitet i lartë, besueshmëri dhe riprodhueshmëri e rezultateve për shkak të teknologjisë ECL
 • Paneli i testimeve prej më shumë se 100 teste
 • Mund të kryhen deri në 18 analiza në një raund matje dhe deri në 86 teste/h
 • Modaliteti STAT 9 minutësh për përpunimin e mostrave urgjente (përfshirë Troponinën T me sensitivitet të lartë, kreatinë-kinazën MB, mioglobinën, hormonin paratiroid (PTH) dhe gonadotropinën korionike humane (hCG).

 

RRJEDHË INTELIGJENTE TË PUNIMIT TË MOSTRËS 

 

 • Pipetim pa bartje të mostrave për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar
 • Aftësia e automatizuar e përsëritjes së mostrës
 • Vendosje e mostrave jo domosdoshmërisht në sekuencë dhe mundësia e STAT shumë fleksibile.

 

KONCEPT UNIK TË REAGJENTËVE

 

 • Manovrim i përshtatshëm dhe pa gabime i pakove të reagjentëve të cobas e
 • Përdorim ekonomik me qëndrueshmëri të lartë dhe madhësi të përshtatshme të kiteve.

 

BESUESHMËRIA E LARTË E SISTEMIT

 

 • Më shumë se 25,000 analizatorë të instaluar në mbarë botën
 • Koha shkurtë e mirëmbajtjes së sistemit
 • Low system maintenance time

 

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

 

 • Aftësitë e testimeve
 • Teknologjia e elektrokimilumineshencës (ECL) për analizat imunologjike heterogjene
 • Kapaciteti : Deri në 86 teste/orë
 • Mostrat : Serum, plazmë, urinë
 • Masat e integritetit të testimit - vazhduese të pipetës dhe epruvetë për zhvillim të reasionit njëpërdorimësh për pipetim pa kontaminim.
 • Zbulimi i koagulit dhe nivelit të lëngjeve (LLD) të mostrave
 • 18 pozicione reagjentësh
sqSQ