Title Image

I-2P- Elisa

Analizatori EUROIMMUN I-2P është një sistem i hapur për përpunimin plotësisht të automatizuar ELISA deri në 3 mikropllaka dhe 144 mostra pacientësh në një raund matjesh. Kombinimi i EUROIMMUN ELISA dhe EUROIMMUN Analyzer I-2P mundëson një funksionim rutinë të shpejtë dhe të thjeshtë, por edhe të sigurt, për shkak të njohjes dhe alokimit automatik të reagjentëve dhe importimit të të dhënave të kontrollës së kualitetit nëpërmjet kodeve të Matricës së të Dhënave.

Një veçori e mëtejshme e cilësisë është njësia opcionale e kontrollit të klimës, e cila siguron kushte konstante inkubimi — pavarësisht nga luhatjet ose temperaturat tepër të larta laboratorike. Analizatori EUROIMMUN I-2P është projektuar për fluks të ulta deri në mesatar të punës.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Kategoritë : , Tag:
  • Përpunim plotësisht i automatizuar ELISA për fluks të ulët deri në mesatar të mostrave dhe me qasje minimale manuale
  • Sistemi i hapur me më shumë se 800 parametra të validuara të EUROIMMUN për diagnostikimin e sëmundjeve autoimune dhe atyre infektive
  • Besueshmëri dhe gjurmueshmëri e lartë për shkak të identifikimit automatik të barkodeve të mostrave të pacientëve dhe reagjentëve të gatshëm për përdorim
  • Përpunim i shpejtë, deri në 50 teste në orë
  • Kapaciteti deri në 3 pllaka dhe 144 mostra për çdo rund
  • Funksionim i përshtatshëm i softuerit duke përfshirë skanimin e certifikatave të QC duke përdorur një skaner barkodi me dorë 2D

 

Llojet e mostrës: Plazma, serumi, lëngu cerebrospinal dhe fecesi
Kapaciteti i mostrave: deri në 144 mostra
Kapaciteti i pllakës: deri në 3
Kapaciteti i parametrave për raund matjesh: deri në 36
sqSQ