Title Image

Cobas Integra 400 Plus

Analizatori COBAS INTEGRA 400 plus është zgjedhja perfekte për laboratorët që përpunojnë deri në 400 mostra në ditë. Paneli i gjerë i testeve përfshinë mbi 120 analiza që konsolidojnë biokiminë klinike me proteina specifike, monitorim terapeutik të barnave dhe testimin e drogave abuzese. Ky analizator kompakt ofron mundësi maksimale për të përmirësuar efiçiencën dhe për të ulur kostot e testimeve. Formati i përshtatshëm i reagjentëve të COBAS INTEGRA 400 plus mundëson një standardizim të rezultateve të pacientëve nëpër rrjetet e integruara të laboratorëve.

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

Efikasiteti ekonomik

 • Reagentë të gatshëm për përdorim me një qëndrueshmëri të gjatë, kalibrim të shpejtë dhe të saktë
 • Procese të thjeshtuara dhe kosto të reduktuara
 • Aftësi gjithëpërfshirëse testimi në një hapësirë kompakte

Relevanca e testimit mjekësor

 • Katër teknologji matëse: fotometria absorbuese, turbidimetria, polarimetria fluoreshente, potenciometria me elektrodë jon-selektive.
 • Korrelacion i lartë mes rezultateve në të gjitha platformat cobas® 
 • Kiveta me vetëm një përdorim për të siguruar analiza pa interferime

Përdorim i thjeshtë

 • Aftësi gjithëpërfshirëse testimi në një hapësirë kompakte
 • Vendosje e vazhdueshme e mostrave dhe jo detyrimisht në sekuencë.
 • Modul për ftohje automatike për qëndrueshmëri të reagjentëve dhe kalibratorëve

Specifikimet

 • Vendosje e vazhdueshme e mostrave dhe jo detyrimisht në sekuencë
 • Integrimi i 4 principeve matëse
 • 36 lloje të reagjentë në të njëjtën kohë në bordin e analizatorit
 • Fotometria e absorbimit: Enzimat dhe substratet
 • Potenciometria me elektrodë jon-selektive.: Na+, K+, Cl–, Li+
 • Deri në 400 teste/orë (duke përfshirë edhe ISE)
 • Llojet e mostrave: serum, plazmë, urina, lwng cerebrospinal, hemolizat dhe gjak i plotë (HbA1c)
 • Hollim dhe përqendrim automatik të mostrës
 • Vëllimi i mostrës zakonisht 2 deri në 10 µL për test, ISE indirekte 20 µL, ISE direkte 97 µL

 

sqSQ