Title Image

Cobas c111

Analizatori cobas c111 është anëtari më i vogël i familjes së platformës cobas nga Roche. Ai ofron një zgjidhje kompakte për testime biokimike, të elektroliteve për laboratorët që punojnë deri në rreth 50 mostra në ditë.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:
 • Ofron 60-85 teste fotometrike/orë
 •  180 teste ISE/orë
 • 60 - 100 teste fotometrike dhe ISE të kombinuara në orë
 • Koha deri në rezultatin e parë: 5-10 min për matjet fotometrike
 • 2 min për matjet ISE
 • Konsum të vogël të ujit, deri në 3 litra në ditë

Sistemi është projektuar për të përmbushur nevojat kryesore të rrjeteve të integruara të laboratorëve që ofrojnë shërbime laboratorike ambulatore dhe urgjente, si dhe të laboratorëve privat që u shërbejnë mjekëve të kujdesit parësor.

Paneli i analizave

 • Hekuri
 • Laktat dehidrogjenaza
 • Fosfori
 • Fosfataza alkaline (IFCC)
 • ALT
 • Amoniaku
 • AST
 • Bilirubina direkte
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Gama Glutamil Transferaza
 • Albumina
 • Albumina imunologjike
 • Kreatinina (enzimatike)
 • Kreatinina (Jaffe)
 • Urea
 • Acidi urik
 • Kolesteroli
 • Kreatinin kinaza (CK)
 • CK-MB
 • CRP hs
 • D-Dimer
 • HDL kolesteroli direkt
 • Homocisteina
 • LDL kolesteroli direkt
 • Amilaza pankreatike
 • Amilaza totale
 • Lipaza
 • Kalciumi
 • Klori
 • Glukoza
 • HbA1c (hemolizat)
 • HbA1c (gjaku i plotë)
 • Laktatet
 • Magnezi
 • Kaliumi
 • Natriumi
 • Proteinat totale
 • Trigliceridet

 

sqSQ