Title Image

Celltac Alpha+ MEK-1305

Analizator unik i cili kombinon CBC dhe ESR analizat. Jep rezultatin për vetëm 2 minuta duke përdorur një tub të vetëm EDTA si për CBC ashtu edhe për ESR. Një tub i vetëm EDTA mund të përdoret si për matjen e CBC ashtu edhe për ESR në Celltac α+ dhe ju do të jeni në gjendje të merrni rezultatet e CBC në ekran në 1 minutë dhe një rezultat ESR në 2 minuta, me një aspirim të vetëm. Kjo çon në zvogëlimin e ngarkesës suaj të punës, shmangien e rrezikut të infeksionit dhe ofrimin e një raporti të shpejtë për pacientin.

Ndryshe nga metodat tradicionale për testimin ESR, Celltac α+ kërkon vetëm 80 μL mostër gjaku si për matjen CBC ashtu edhe për ESR. Ky vëllim i vogël i mostrës të gjakut jo vetëm që përmirëson punën tuaj laboratorike, por gjithashtu përmirëson edhe komoditetin e pacientit.

Meqenëse bazohet në principin e analizatorëve konvencionalë të hematologjik, diluenti, detergjenti dhe reagjenti hemolizues përdoren për CBC dhe matje 3 diferenciale Celltac α+, por nuk kërkohen reagentë shtesë për matjen e ESR.

Pershkrimi në PDF

Shkarko

Kategoritë : , Tag:

Parametrat e matjes: WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, P-LCC, ESR

Përformanca: CBC + WBC 3-diferencial: përafërsisht 60 mostra/h; CBC + WBC 3-diferencial + ESR: përafërsisht 20 mostra/h

Vëllimi i mostrës: CBC + WBC 3-diferencial: 20 μL; CBC + WBC 3-diferencial + ESR: 80 μL

sqSQ