Title Image

MEK-6550 Celltac Alpha VET

MEK-6550J/K ofron rezultate të sakta në vetëm 60 sekonda. I gjithë informacioni përkatës, duke përfshirë 21 parametra për qenin, macen, lopën ose kalin, plus 3 histograme, shfaqen me ngjyra në një ekran. Kjo çon në diagnozë më të saktë dhe ndërhyrje më të shpejtë.

Mundësi zgjerimi të panelit të kafshëve

Gjashtë lloje kafshësh të paracaktuara - qen, mace, lopë, kalë, miu dhe miu i shtëpisë - plus 3 lloje kafshësh të personalizuara ju lejojnë numërimin automatik për një gamë të gjerë kafshësh. Llojet e personalizuara të kafshëve ju lejojnë të ruani specifikat për llojet e kafshëve që maten më shpesh. Kur regjistroni një lloj të ri kafshe, Kërkimi përmes Optimum Threshold Search ju ndihmon të gjeni specifikat më të mira.

 

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

Kategoritë : , Tag:

Gjithmonë gati

Pastrimi dhe shpëlarja plotësisht automatike sigurojnë që analizatori të jetë gjithmonë gati për t'u përdorur. MEK-6550J/K ju ofron rezultate të menjëhershme për të asistuar në vendimet klinike.

 • Heqja automatike e bllokimit pas çdo matjeje
 • Pastrim automatik i grykës së mostrës pas çdo matje
 • Mbushja dhe pastrimi automatik në momentin e ndezjes
 • Pastrim automatik i rrugës së lëngut në momentin e fikjes

Gama e gjerë e kafshëve

 • Qeni
 • Macja
 • Lopa
 • Miu
 • Minj
 • Kali
 • Kitrra
 • Lepuri
 • Derri
 • Brejtësi
 • Derr
 • Delja
 • Dhia
 • Delfin i bardhe
 • Delfin
 • Kangur
 • Cynomologus (lloj Majmuni)
 • Zebra
 • Deve
sqSQ