Title Image

Analizues elektrolitesh AVL 9180 (Roche)

 • Analizatori i elektrolitëve 9180 ju jep një zgjedhje prej shtatë konfigurimesh të ndryshme të elektroliteve për t'iu përshtatur nevojave tuaja të menjëhershme dhe të ardhshme të testimit. Për të ndryshuar konfigurimin, gjithçka që duhet të bëni është të zëvendësoni elektrodën me një tjetër në varësi të nevojes, dhe pastaj të bëni rikalibrimin e elektordave ne konfigurimin e ri. Nuk ka nevojë të ndërroni reagjentin ose të zëvendësoni ndonjë tub.
 • Analizues i pavarur, plotësisht automatik me nëntë konfigurime të ndryshme të elektrolitëve
 • Kompletimi i analizuesit përfshin: elektroda referente, shtëpiza e elektrodes referente, elektroda e natriumit, komplet aksesori, furnizimi fillestar me solucione kalibrimi dhe funksionimi, kontrolla e kualitetit - Isetrol, letër printeri, pajisje shtesë për mirëmbajtje.

Pershkrimi në PDF

Shkarko

 

 • 95 μL të gjakut të plotë, serum, plazmë, dializat me acetat ose bikarbonat ose urinë të holluar paraprakisht
 • Konfigurim i thjeshtë i analizatorit me butonat Po/Jo—nuk ka nevojë të ndryshoni reagjentët ose të zëvendësoni tubin
 • Pranon tuba për marrje gjaku, shiringa, kapilarë ose kiveta
 • Të gjithë reagjentët dhe mbetjet mbyllen në SnapPak™ të përshtatshëm
 • Monitoron nivelin e reagjentit të mbetur dhe e nxitë përdoruesin të vendos një SnapPak të ri kur kërkohet
 • Kalibrimi në një pikë bëhet në çdo test; kalibrimi me dy pika bëhet çdo katër orë
 • Softueri i kontrollës së kualitetit në bord gjurmon të dhënat e QC, duke përfshirë devijimin standard dhe CV.
 • Modi Stand-by gjatë periudhes së mos perdorimit.
sqSQ